Ukraina kämpar för sin existens

Finlands ambassadör i Kiev, Jaakko Lehtovirta, litar på att Ukraina kommer att klara kriget med sin beslutsamhet och utomstående hjälp. Det Ukraina som vi kommer att se efter kriget är väldigt annorlunda än det land som vi lärde oss känna före 2014, säger Lehtovirta.

Det som gjort största intrycket på mig i Ukraina är att människor som befinner sig mitt i kriget och kämpar för sin existens orkar vara optimistiska och lösningsorienterade, säger ambassadören Jaakko Lehtovirta.

Hur ser läget ut i Ukraina just nu och vilka är de största utmaningarna?

Såsom alla vet är Ukrainas största problem just nu att hitta en väg ut ur kriget som Ryssland började när det anföll Ukraina först år 2014 och senare i februari i år. Landet kämpar för sin existens. Det står klart att Ryssland vill beröva Ukraina dess självbestämmanderätt och annektera åtminstone vissa delar av landet. Alla andra utmaningar och problem spelar inte lika stor roll just nu.

På sistone har vi dock fått goda nyheter. Ukraina har lyckats få militärt övertag och tvingat Ryssland att dra sig tillbaka. Men när vi tittar på kartan ser vi att landet har en lång och stenig väg framför sig.  Dessutom har Ryssland slagit till mot civila mål, såsom energiverk, och försöker på det sättet göra det svårare för ukrainare att klara vintern.  

Hur hjälper Finland Ukraina?

Finland har haft utvecklingssamarbete med Ukraina sedan 2006. Vi har hjälpt Ukraina att förbättra utbildningskvaliteten och rättstatsutvecklingen och att stärka energisäkerheten och klimatresiliensen.  Dessa är områden som ukrainarna själva upplever att de behöver stöd med. 

Efter februari har läget dock förändrats. Vi har anpassat våra projekt efter nuläget och ökat stödet till Ukraina ytterligare. Det humanitära biståndet som når fram genom FN-organen och Rödakorsrörelsen har en stor roll.

Finlands utvecklingssamarbete och humanitära bistånd till Ukraina uppgår till närmare 100 miljoner euro i år. Av denna summa går 7,5 miljoner till det tidigare planerade samarbetet och 91,5 miljoner euro är ytterligare stöd som beviljats efter Rysslands invasion av Ukraina. Med hjälp av det ytterligare stödet skickar Finland till exempel till Irpin tillfälliga familjebostäder för cirka 200 personer som förlorat sina hem i kriget. 

På grund av Rysslands anfallskrig fattade Finland också ett historiskt beslut om leverans av vapen till konfliktområdet. Finland har sänt försvarsmateriel till Ukraina, både militär skyddsutrustning och vapenmateriel. Finland har också understött EU:s civilskyddsmekanism som hjälpt att leverera bland annat tält, hälsovårdsartiklar, brandbilar, ambulanser och reservkraftaggregat till Ukraina. Totalt Finland's stöd till Ukraina är nästan 300 miljoner euro 2022. 

Hur ser Ukrainas framtid ut?

I dagsläget är det svårt att planera långt in i framtiden: planeringsperioderna löper bara över några månader. En väldigt avgörande fråga är hur Ukraina kommer att klara vintern och hur Europa kommer att tackla energikrisen. Jag tror att Europa vill fortsätta hjälpa och stötta Ukraina trots energikrisen.  Alltid när vi blir irriterade över höga energipriser ska vi komma ihåg vad det betyder för ukrainarna. 

Jag litar också på att Ukraina klarar kriget med sin beslutsamhet och vårt stöd. Ukrainarna är väldigt samstämmiga och eniga om att de vill frigöra sig från sitt beroende av Ryssland och bli medlemmar i Europeiska unionen och Nato.

Det Ukraina som vi kommer att se efter kriget är väldigt annorlunda än det land som vi lärde oss känna före 2014. Kriget har orsakat så stor förödelse att landet står inför en massiv återuppbyggnad som också måste innehålla en reform av samhällsstrukturen. Ukrainarna känner till de problem som bottnar i det sovjetiska systemet, till exempel korruption, oligarkernas oskäligt stora roll och brister i rättsstatsprincipen. Det här vill de också bli av med.

På grund av Rysslands anfallskrig har miljontals ukrainare varit tvungna att lämna sitt hemland. Men när de kommer hem igen, har de egen erfarenhet av hur europeiska samhällen fungerar. Detta hjälper också att åstadkomma en förändring. 

Vad har inspirerat dig mest i Ukraina, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Att människor som befinner sig mitt i kriget och kämpar för sin existens orkar vara optimistiska och lösningsorienterade. Ukrainarna fastnar inte i problemen, utan tar tag i dem och söker lösningar. Stora utmaningar delar de upp i mindre och löser dem. Här har vi mycket att lära oss.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från sina stationeringsorter.

Text: Milma Kettunen