Twinning: Statistikcentralen vann upphandling i Azerbajdzjan – nu har Finland 200 Twinningprojekt

Finland, Litauen och Nederländerna ska utveckla Azerbajdzjans statistikväsen genom ett Twinningprojekt som tar ett och ett halvt år. Projektets mål är att förbättra statistiken om affärsverksamhet. Finlands, Litauens och Nederländernas gemensamma förslag vann anbudsförfarandet för projektet. Det blir Finlands tvåhundrade Twinningprojekt.

Azerbajdzjan har valt utvecklandet av sitt statistikväsende till ett prioriterat område. Syftet med det nationella reformprogrammet för åren 2018–2025 är att öka statistikens kvalitet men också att stärka personalens kompetens och utveckla statistikväsendet så att det bättre motsvarar internationella krav. Utvecklandet av statistikväsendet har också uppmärksammats av EU, till exempel i handlingsplanen angående Azerbajdzjan.

Suomen vetämä konsortio tukee Azerbaidzhanin tilastotoiminnan kehittämistä erityisesti yritystoimintaan liittyen.
Ett konsortium under Finlands ledning stöder utvecklandet av Azerbajdzjans statistik om små och medelstora företag.

I Twinningprojektet deltar från Azerbajdzjans sida den statliga statistikkommittén, skattemyndigheten och myndigheten med uppgift att stödja små och medelstora företag. Projektet fokuserar på dessa myndigheters kompetens och förutsättningar samt på att stärka samarbetet mellan dem. Genom projektet förbättras bland annat praxis för informationsutbyte och statistiken gällande små och medelstora företag. Med hjälp av detta projekt ska Azerbajdzjan kunna producera sådana statistiska rapporter om sin SMF-sektor som följer EU:s och OECD:s standard.

– Projektets mål är ambitiösa och vi är inställda på att uppnå dem. Vi har ett starkt projektkonsortium med deltagare från Finland, Litauen och Nederländerna och därtill några experter från Danmark. Vi är särskilt stolta eftersom det här är det tvåhundrade Twinnignprojektet där Finland är med. Vi ser nu ivrigt fram emot att få sätta igång, säger projektchef Mari Ylä-Jarkko som är statistikdirektör vid Statistikcentralen

Ett speciellt projekt för Finland

Finland har deltagit i Twinningverksamheten sedan den startade 1998. Under dessa drygt tjugo år har Finland genomfört projekt inom alla förvaltningsområden och i så gott som alla målländer. Finland har befäst sin ställning inom Twinningverksamheten och är i förhållande till sin befolkningsmängd ett av EU:s aktivaste länder inom Twinning. Twinningen har blivit en del av framgångshistorien om exporten av välfungerande finländsk förvaltning och expertis, vilket också denna milstolpe med två hundra Twinningprojekt vittnar om.

 

Suomi on toteuttanut Azerbaidzhanissa aiemmin kaksi Twinning-hanketta. Näiden teemat liittyivät korkeakoulutuksen laadunhallintaan sekä ilmanlaadun seurantaan.
Finland har tidigare genomfört två Twinningprojekt i Azerbajdzjan. De har handlat om kvalitetshantering inom högskoleutbildningen och uppföljning av luftkvaliteten.

För Statistikcentralen är detta den andra upphandlingssegern i år. Myndighetens experter kommer att arbeta med delvis samma teman i Azerbajdzjan som i Vitryssland. Coronapandemin påverkar nu Twinningverksamheten överallt. Därför är det ännu öppet när de båda projekten kan inledas.

Med hjälp av Twinning utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt räcker cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

 

Text och bilder:

Eerikki Vainio, sakkunnig, utrikesministeriets Twinning-tem