Twinning: Finland ska utveckla Vitrysslands kapacitet att föra statistik

Danmarks, Finlands och Litauens gemensamma projekt har vunnit en Twinningupphandling i Vitryssland. Det tvååriga projektet ska stärka Vitrysslands kapacitet att producera statistik av hög kvalitet till stöd för beslutsfattandet. För Finlands del deltar Statistikcentralen i projektet.

Projektet ska stödja Vitrysslands insatser för att utveckla sitt statistiksystem och sitt nationella statistikorgan (National Statistical Committee of the Republic of Belarus, Belstat). För detta ändamål har Vitryssland utarbetat en strategi som sträcker sig till 2022. Twinningprojektet ska stödja genomförandet av strategin. Finland har under de senaste åren haft många framgångar i upphandlingen av Twinningprojekt.

Finland får fortsätta sitt lyckade Twinningsamarbete med Vitryssland. Bild: Leena Storgårds
Finland får fortsätta sitt lyckade Twinningsamarbete med Vitryssland. Bild: Leena Storgårds

Statistikmyndigheternas samarbete

Twinningprojektet ska stärka Vitrysslands kapacitet att föra statistik. Projektet stöder uppbyggandet av ett datalager för administrativa data. Det ska även utveckla instrument för kvalitetshantering. Genom projektet förbättras därtill statistiken över resurser för miljöskydd och Vitrysslands kapacitet att dela statistiska uppgifter internationellt. Landet ska också få bättre kapacitet att producera mikrodata för forskningsändamål.

Förutom den finska Statistikcentralen deltar också Danmarks och Litauens statistikmyndigheter i projektet. Länderna har delat upp ansvaret för projektets olika delområden. Danmarks statistikmyndighet (Danmarks Statistik) ansvarar för att projektet som helhet framskrider.

– I det här projektet får vi utnyttja vår kompetens på ett mångsidigt sätt. Vi har ansvaret för den del av projektet som fokuserar på att skapa ett datalager för administrativa material. Vi har varit med om flera Twinningprojekt och haft mycket samarbete med våra danska och litauiska kolleger. Det är fint att vi får fortsätta vårt samarbete i Vitryssland, säger projektets junior projektchef vid Statistikcentralen Leena Storgårds.

Projektet ska stärka den vitryska statistikmyndighetens kapacitet.
Projektet ska stärka den vitryska statistikmyndighetens kapacitet. Bild: Leena Storgårds

Öppet när projektet startar på grund av coronaviruset

Vitryssland har deltagit i Twinning sedan 2018, så landet är ännu en relativt ny aktör. Finlands första Twinningprojekt i Vitryssland inleddes sommaren 2019. Coronapandemin påverkar nu Twinningverksamheten överallt. Därför är det ännu öppet när det nya projektet i Vitryssland kan inledas.

Med hjälp av Twinning utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra projektet.

Twinning baserar sig på ett nära samarbete mellan det genomförande landet och partnerlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt räcker cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

 

Eerikki Vainio

UM:s Twinning-team