Twinning: Finland får fint erkännande av Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har valt Meteorologiska institutets och Finlands miljöcentrals Twinningprojekt till en av förra årets framgångshistorier. Projektet genomfördes i Azerbajdzjan 2016–2019 tillsammans med Österrike och Lettland. Kommissionen utfärdar detta erkännande några gånger per år.

Kahden ja puolen vuoden aikana toteutettiin 80 asiantuntijamatkaa Azerbaidzhaniin. Kuvassa hanketta Bakussa koordinoinut Katja Lovén assistentteineen .Kuva: Rahila Karimova.
Experterna gjorde 80 resor till Azerbajdzjan under två och ett halvt år då projektet pågick. På bilden Katja Lovén (tv), som koordinerade projektet i Baku, och projektets assistenter Rahila Karimova och Gunel Soltanova. Foto: Rahila Karimova.

"Vi är stolta över att kommissionen valt vårt projekt till framgångshistoria för hela EU. Det är trevligt att få ett sådant erkännande för vårt arbete. Vi fick signaler om detta redan i projektets slutskede, så tjänstemännen vid EU-delegationen meddelade att de var speciellt nöjda med vårt projekt", säger projektchefen Harri Pietarila från Meteorologiska institutet.

I projektet utvecklades mätningen av luftkvaliteten i Azerbajdzjan, och det genomfördes i samarbete med Azerbajdzjans ministerium för ekologi och naturresurser. Under två och ett halvt år stärktes ministeriets kapacitet att rapportera om de data som samlas in och analyseras, och en nationell handlingsplan utarbetades till stöd för bevakningssystemet. Meteorologiska institutet ledde ett konsortium med företrädare för Finland, Österrike och Lettland. Från Finland deltog även Finlands miljöcentral.

"Projektet gav betydande resultat och det var viktigt för oss från första början att vi skulle få så stor synlighet som möjligt. Tack vare vårt arbete samlas nu data om luftkvaliteten från en mätstation i Baku på det azerbajdzjanska ministeriets webbplats. Fastän själva projektet avslutats är mätningsresultaten fortfarande offentligt tillgängliga. Det här erkännandet visar att kommissionen verkligen uppskattar det arbete vi utförde. Det sänder ett viktigt budskap bland annat om vikten av hållbara resultat", framhåller Katja Lovén från Meteorologiska institutet, som koordinerade projektet i Baku.

Kommissionens erkännande gavs också till tre andra Twinning-projekt. 

Finland är en aktiv Twinning-medverkare

Med hjälp av den EU-finansierade Twinning-verksamheten utvecklas förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens närområden. Verksamheten är kopplad till EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik. EU-länderna tävlar om projekten genom ett anbudsförfarande och partnerländerna väljer vem som får genomföra det. Ett enskilt Twinningprojekt räcker cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. I Finland samordnas Twinningverksamheten av ett team vid utrikesministeriet.

Finland har deltagit i Twinning sedan 1998 och är i förhållande till folkmängden en av de aktivaste EU-länderna. Kommissionens erkännande kommer lämpligt då Finland i våras fick sitt tvåhundrade Twinningprojekt. Dessutom råkar det sig att det tvåhundrade projektet också kommer att genomföras i Azerbajdzjan.

"Twinning är ett utmärkt utvecklingsverktyg som stöder samarbete mellan olika länders administrationer. Finland är känt för den höga nivån på vår expertis, och därför klarar sig våra institutioner så bra i anbudsförfarandena. Den vägen kan vi effektivt utnyttja EU-finansiering för att exportera vår expertis", konstaterar chefen för utrikesministeriets Europaavdelning Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve.

 

Eerikki Vainio, sakkunnig, utrikesministeriets Twinning-team

 

  • Mer om Twinning- och TAIEX-verksamheten 2019 i kommissionens broschyr (pdf, eng.)
  • Twinningteamet på Twitter: @Twinning_FI.