Europaforum Åbo uppmuntrar till debatt om EU

Europaforum Åbo hålls den 27–28 augusti under temat ”Finland 25 år i EU”. Under evenemanget diskuteras Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och Europeiska unionen. Det är tredje gången forumet ordnas och utrikesministeriet är en av arrangörerna. Programmet kan också följas online.

EU-kortspel och diskussion om EU:s sammanhållning

Vad händer när en journalist, en Europaparlamentariker och en tjänsteman möts över ett parti ”EU 25 år”-kortspel en sommardag i Åbo? Både lekfulla och allvarliga frågor utmanar både spelarna och publiken i Europainformationens diskussionspanel. På scenen sitter Europaparlamentarikern Alviina Alametsä, STT-redaktören Anniina Luotonen och enhetschefen Mika Kukkonen från utrikesministeriets Europaavdelning. Diskussionen leds av utrikesministeriets kommunikationsdirektör Elina Ravantti. Evenemanget går av stapeln fredagen den 28 augusti kl. 12.15–13.00.

Kuvassa toimittaja Anniina Luotonen, yksikönpäällikkö Mika Kukkonen ja Euroopan parlamentin jäsen Alviina Alametsä.
Redaktören Anniina Luotonen (till vänster), enhetschefen Mika Kukkonen och Europarlamentariken Alviina Alametsä. 

 

Coronapandemin har framhävt behovet av ett EU som skapar stabilitet och säkerhet för sina medlemsländer. Sammanhållningen inom EU är avgörande också för EU:s utrikespolitiska inflytande. Fredagen den 28 augusti kl. 13.13–14.45 ordnas en paneldiskussion om EU:s beslutsfattande och sammanhållning i undantagsförhållanden. I diskussionen deltar utrikesministeriets understatssekreterare Kai Sauer.

Delta virtuellt

På grund av coronaläget begränsas antalet deltagare på platsen, men alla diskussioner kan följas på nätet. Du kan skicka frågor och kommentarer genom Europaforum Åbos egen app och på Twitter med hashtaggarna #eurooppafoorumi #europeforum.

Alla diskussioner spelas också in läggs upp på YouTube.