Turkiet, Finland och Sverige sammanträdde i Finland för att diskutera den permanenta gemensamma mekanismen

I det trilaterala samförståndsdokumentet som undertecknades i Madrid i juni 2022 kom Turkiet, Finland och Sverige överens om att grunda en permanent gemensam mekanism för att följa upp att länderna uppfyller det de kommit överens om och för att stärka säkerhetssamarbetet.

Turkin, Suomen, ja Ruotsin edustajat pöydän ääressä.
 

Finland stod värd för det första mötet om den permanenta gemensamma mekanismen som ordnades på Königstedt gård i Vanda i Finland den 26 augusti. 

I mötet deltog experter från ländernas utrikes-, inrikes- och justitieministerier, presidenters och statsministrars kanslier och underrättelsetjänster.

Deltagarna diskuterade konkreta steg för att genomföra samförståndsdokumentet och kom överens om att fortsätta samlas på expertnivå under hösten.

Mer information

  • Päivi Kairamo, ambassadör, samarbete mot terrorism, utrikesministeriet, tfn + 358 295 350 186, fornamn.efternamn@formin.fi. 

  • Mediernas förfrågningar: utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571,viestinta.um@formin.fi.  

  • Foto av mötet(Länk till en annan webbplats.)