Tunisiens minister för kommunikationsteknik, Nizar Ben Neji, besöker Finland

Tunisiens minister för kommunikationsteknik, doktor Nizar Ben Neji, besöker Finland den 16–17 februari.

Minister Nizar Ben Neji träffar kommunikationsminister Timo Harakka och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. I programmet ingår därtill möten med tjänstemän och företrädare för akademin och näringslivet.    

”5G-tekniken är en av drivkrafterna för digitaliseringen. Syftet med besöket är bland annat att visa vad vi åstadkommit med 5G-tekninen i Finland. Vi ska också ta upp till diskussion och utbyta åsikter om vår startupkultur och tillväxtföretagens behov”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. 

”Finland har mycket att erbjuda Tunisien inom kommunikationsteknik i toppklass och utveckling av elektroniska tjänster. Jag tror att vi också kommer att diskutera frågor som gäller till exempel cybersäkerhet och dataekonomi när jag träffar minister Nizar Ben Neji”, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

I diskussionerna behandlas bland annat finländsk kompetens i utvecklingen av kommunikationsteknik och elektroniska tjänster. Tunisien utvecklar sin egen infrastruktur inom dessa sektorer och  kan dessutom vara en väg till den afrikanska marknaden. 

Ytterligare information

  • Krista Napola, enhetschef, tfn 0295 350 812 
  • Anne M'Rabet, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 350 636
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi