Youtubern Mmiisas talar om de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling är ett positivt exempel på vad världen kan få till stånd när man arbetar tillsammans. I september diskuteras de globala målen i FN och av influencers på sociala medier.

Mmiisas

Fastän coronapandemin har satt käppar i hjulen både för det internationella samarbetet som för det civila påverkansarbetet, pågår det livlig verksamhet på virtuella arenor. I samband med högnivåveckan i FN:s generalförsamling startar idag FN-veckan för de globala målen, Global Goals Week, som ska sätta fart på åtagandena för att genomföra målen.

I Finland lägger youtubern Mmiisas upp en video där hon berättar om de globala målen för sina följare. I samarbete med utrikesministeriet funderar Mmiisas, eller Miisa Rotola-Pukkila, ur en ung människas perspektiv på hur världen borde se ut 2030. De globala målen ska vara uppnådda 2030, vilket betyder att vi nu har tio år på oss. På grund av coronakrisen är arbetet för de gemensamma målen viktigare än någonsin.

”Jag tycker det är otroligt fint att det finns en sådan här plan, det inger hopp för världen. Särskilt när det här året varit som det varit. Tio år känns som en lång tid i ens eget liv, men för världen är det inte länge. Jag känner mig ändå hoppfull: det har hänt så mycket bra under de senaste årtiondena”, säger Miisa.

”Jag visste till exempel inte att när jag föddes fanns det mer än 100 miljoner unga kvinnor i världen som inte kunde läsa, men idag har siffran nästan halverats – det är fantastiskt! Idag är det också många fler som får rent vatten.”

Tankar från världen

När Miisa vände blicken mot 2030 började hon, per brev, samla in unga människors önskemål för framtiden från olika delar av världen. Det fick henne att fundera på hur olika mål och begräsningar ungdomar kan ha beroende på var de bor och på omständigheterna där.

”Det var verkligen en väckarklocka när jag insåg att, samtidigt som jag drömmer om att utveckla mig själv i arbetslivet och bo utomlands, finns det unga människor som drömmer om att själva få välja vem de ska gifta sig med eller att de ska få studera”.

Miisa samlar också in tankar av sina följare i Finland och undersöker vad Finland gör för de globala målen i världen.

De globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030, siktar på att avskaffa fattigdom och trygga välfärd på ett sätt som är hållbart för miljön. De globala målen utarbetades 2015 i FN och förpliktigar alla världens länder att främja hållbar utveckling både i hemlandet och globalt. Det finns 17 mål och de ska vara uppnådda före 2030.

Läs mer:

Youtube: Mmiisas

Utrikesministeriet: Agenda 2030

UN Foundation: FN-veckan för de globala målen