Youtubern Mikirotta sprider kunskap bland unga om livsmedelssystemens betydelse i världen

I höst diskuteras livsmedelssystem både under FN:s toppmöte i New York och på Mikirottas kanal på Youtube.

Världens livsmedelssystem behöver nya lösningar snabbt. Det är temat för FN:s toppmöte den 23 september. Hållbara och jämlika livsmedelssystem är viktiga för att hungern och undernäringen ska minska, men också för att de övriga globala målen för hållbar utveckling ska uppnås.

Under FN-toppmötet får också ungdomar en möjlighet att komma till tals om matens betydelse och konsumtion. I samarbete med utrikesministeriet ska nu youtubern Mikirotta, det vill säga Mikael Sundberg, lära sig mer om ämnet och inspirera sina följare att delta i diskussionen.

Samarbetet pågår från september till november och det kommer att publiceras inlägg om två olika teman. Det ena är skolmat. På den första videon får Mikirotta besök av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari som är skolmatsändebud för FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Hållbar produktion och jämlikhet


Mikael fascineras av matens väg till tallriken.

”Jag har själv avlagt dubbelexamen på kocklinjen, och matlagning ligger mig nära om hjärtat. Det var därför jag gärna ville ge mig in i samarbetet kring livsmedel”, berättar Mikael.

”Hurudan mat vi äter är också en fråga om jämlikhet”, säger han.

Även om många beslut fattas långt ifrån konsumenterna påverkar också konsumenternas beslut om mat de globala livsmedelssystemen. Mikael hoppas att hans följare ska inse att man kan påverka genom sina egna handlingar, både idag och i framtiden, när dagens ungdomar har blivit beslutsfattare.

I sina videor betonar Mikael att han lär sig nya saker tillsammans med sina tittare. Avsikten är att inleda en diskussion om livsmedelssystem och lyfta fram frågan på ett sätt som är intressant för unga.

Målet är skolmat för alla


Genom sitt utvecklingssamarbete har Finland understött och utbildat kring 900 000 småbrukare, vilket har lett till att livsmedelssäkerheten för fyra miljoner människor har förbättrats sedan 2015. Ett av Finlands mål när det gäller livsmedelssystem är att främja avgiftsfria skolmåltider i hela världen.

”Vi har en historia och erfarenhet som gett oss internationellt erkännande. Det gör det möjligt för oss att på ett trovärdigt sätt främja skolmåltider runt om i världen. Avgiftsfria skolmåltider stöder inte bara livsmedelsförsörjningen utan också jämställdheten”, säger den utvecklingspolitiska rådgivaren Sanna-Liisa Taivalmaa från utrikesministeriet. 

Mikael berättar att han i och med samarbetet lärt sig nya saker om just skolmåltider:

”Det förvånade mig verkligen att även om det finns nästan två hundra självständiga stater i världen, är avgiftsfri skolmat fortfarande mycket sällsynt. Det var också fint att höra att Finland var det första landet som införde gratis måltider i skolan.”

 

FN:s toppmöte om livsmedelssystem (Food Systems Summit) söker lösningar till livsmedelsystemens problem. Målet är att alla i världen ska ha möjlighet till tillräcklig och näringsrik mat och att livsmedelssystemen ska fungera på ett sätt som är hållbart för klimatet. Detta tema är viktigt för de globala målen för hållbar utveckling, som siktar på att avskaffa fattigdomen och trygga välfärd på ett ekologiskt hållbart sätt. De globala målen utarbetades 2015 i FN och förpliktigar alla världens länder att främja hållbar utveckling både i hemlandet och globalt. Det finns 17 mål som ska uppnås före 2030.

 

Den första videon publiceras på Mikirottas Youtube-kanal(Länk till en annan webbplats.) den 23 september.