Titta Maja utnämnd till avdelningschef för utvecklingspolitiska avdelningen

Vid föredragningen torsdagen den 9 december utnämnde statsrådet en ny avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Titta Maja. Foto: Robert Nyblin

Statsrådet har utnämnt den biträdande avdelningschefen, utrikesrådet Titta Maja, till avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning för perioden 13.12.2021–31.8.2025.

Maja har varit biträdande avdelningschef för utvecklingspolitiska avdelningen sedan 2020. Före det var hon enhetschef vid utrikesministeriets enhet för södra Asien 2018–2020. Maja var chefredaktör för tidningen Kauppapolitiikka 2017–2018. Hon tjänstgjorde vid Finlands ständiga representation i Genève som ansvarig tjänsteman för nedrustning och vapenkontroll 2015–2017, och året innan med frågor om mänskliga rättigheter. Maja har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Santiago de Chile, Tallinn och Europeiska unionens delegation i Brasília. Innan Maja kom till utrikesministeriet arbetade hon inom FN. 

Maja har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2002. Hon är magister i samhällsvetenskaper.

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.