This is FINLAND Magazine 2022–2023: Mot en hållbarare och mänskligare framtid

This is FINLAND Magazine 2022–2023, en tidskrift som presenterar Finlands starka sidor och kompetens, har utkommit på engelska. Årets publikation har blicken stadigt fäst mot framtiden. Tidskriften tar upp teman som är på allas läppar, i Finland och ute i världen: digitaliseringen, kampen mot klimatförändringarna, lycka, en god vardag, förändringarna i arbetslivet och förtroende.

Linda Sällström och Tim Sparv
Linda Sällström och Tim Sparv

”Idén med tidskriften är att ge en inblick i det finländska samhället, i vårt sätt att göra saker och att inleda en debatt med resten av världen om teman som är viktiga för Finland. Vi har försökt lyfta fram frågor som intresserar just nu och särskilt teman där Finland kan bidra på något sätt”, säger Laura Kamras, chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

”Vi är glada över att finländare som är kända ute i världen, som fotbolls- och landslagslegenderna Linda Sällström och Tim Sparv, vill dela sin historia med oss.”

I framtidens arbetsliv ligger den sociala kompetensen i fokus

Futuristen, uppfinnaren och författaren Perttu Pölönen, som fått en hel del internationell uppmärksamhet, berättar vilka förändringar som kan väntas i framtidens arbetsliv när digitaliseringen framskrider.

”Som motvikt till den tekniska utvecklingen behövs allt mer humanitet och social kompetens”, säger Pölönen.

I tidskriftens ledare lyfter Katri Saarikivi, forskare i kognitiv neurovetenskap, också fram empati och emotionell intelligens.

Kolumnisten och lyckoforskaren Jennifer de Paola talar för mjukare värden. Enligt hennes forskning kan finländarna njuta av de små sakerna i vardagen. Detta i kombination med ett välfungerande samhälle och ett starkt samhälleligt förtroende har redan för fjärde året i rad gjort Finland till etta i FN:s lyckorapport.

Det har börjat ske förändringar i människors levnadsvanor och attityder till vardagen. Betydelsen av en god vardag, fritid och välfärd har ökat i och med covid-19-pandemin. Även om pandemin har gett upphov till avbrott i synnerhet i vuxnas hobbyverksamhet, erbjuder Finland fortfarande fina möjligheter för människor i alla åldrar att utveckla sig själva. Också detta handlar tidskriften om.

Finländska företag i täten för hållbar innovation

This is Finland Magazine presenterar finländska klimatlösningar för en internationell läsarkrets, till exempel internationellt banbrytande färdplaner för koldioxidsnål industri. Företagen har en viktig roll i Finlands ambitiösa mål att bli klimatneutralt före 2035. Färdplanerna fastställer mål och de åtgärder som krävs för att nå målen.

”Finländska företag är globala ledare när det gäller hållbara innovationer”, säger Helena Soimakallio, direktör för hållbar tillväxt vid Teknologiindustrin rf. 

”Det finns en marknad, kunder och finansiering för hållbara lösningar. Och de finländska företagen har mycket att erbjuda.”

Bland Finlands kompetensområden nämner Soimakallio bland annat digitalisering och energieffektivitet.

”Idén med positivt klimatavtryck, eller handavtryck, som utvecklats i Finland väcker stort intresse internationellt”.  

Läs This is FINLAND Magazine 2022–2023

Den här tidskriften riktar sig till en internationell läsarkrets och ingår i This is FINLAND-helheten, som systematiskt erbjuder inspirerande perspektiv på finländskt kunnande, affärsmiljö, innovation och livsstil genom flera kanaler. Tidskriften distribueras globalt genom redaktionsrådets kanaler. Den kommer också ut på tyska, franska, spanska, kinesiska och ryska under början av 2022. This is FINLAND Magazine ges ut av utrikesministeriet, Business Finland och Sitra och produceras av Otavamedia BtoB. 

Närmare information

Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 558

Mika Hammarén, informatör, utrikesministeriet, chefredaktör för This is Finland Magazine, tfn +358 295 351 316

Salla Salovaara, Head of International PR & Media, Business Finland, tfn +358 40 526 0100

Julia Bushueva, chefredaktör, Good News from Finland, Business Finland, tfn +358 40 375 8641

Sari Tuori, kommunikationschef, Sitra, tfn +358 294 618 241
 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.