Välkommen på kickoff för samråd om Afrikastrategin!

Den 30 september kl. 13–14.30 hålls en digital kickoff som inleder samråden med intressegrupper om Finlands Afrikastrategi.

Kuvassa on Suomen Afrikka-strategian logo eli afrikanmuotoinen, sinivalkoinen, viivoista koostuva ääriviivakuva sekä nainen lääkäriasussa.

Under utrikesministeriets ledning utarbetas för närvarande statsrådets Afrikastrategi, som siktar på att utveckla Finlands politiska och ekonomiska relationer med länder i Afrika, med Afrikanska unionen och andra regionala organisationer. Finlands relationer till länder söder om Sahara grundar sig på ett resultatorienterat utvecklingssamarbete, som utgör en bra bas för mer omfattande samarbete. Finlands diplomatiska förbindelser och handelsrelationer med Nordafrika är starka sedan länge, men det finns potential för mer.

Strategins mål är att Finlands Afrikapolitik ska bli mer målinriktad och samstämmig, och att det ska finnas ett begränsat antal prioriterade samarbetsområden. Valet av prioriteringar görs utifrån Finlands och de afrikanska ländernas gemensamma intressen.  

Om kontakterna mellan Finland och de afrikanska länderna ska bli mer mångsidiga och sträcka sig till fler sektorer, räcker det inte med statsförvaltningens åtgärder. Av den orsaken ska strategin utarbetas i samråd med det civila samhället, näringslivet, utbildningssektorn, forskningsinstitut och afrikanska partner. 

Kickoffen inleds med anföranden av utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Därefter följer en paneldebatt där ordföranden för Afrikastrategins styrgrupp, statssekreterare Johanna Sumuvuori, och experter på samarbetet mellan Finland och Afrika diskuterar strategins utgångspunkter och möjligheter.

Anmälan till kickoffen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) senast måndagen den 28 september kl. 16. Tillställningen ordnas som webbmöte på Zoom och vi skickar ut länken till mötet till alla som anmäler sig. Tillställningen strömmas också på utrikesministeriets Twittersida.

Vi informerar mer om programmet närmare tillställningen.

Läs om beredningen av Finlands Afrikastrategi på utrikesministeriets webbsida.

Diskutera Afrikastrategin i sociala medier med hashtagg #afrikkastrategia.

Varmt välkommen att bidra till Finlands gemensamma Afrikastrategi!