Teknologiföretagschef: ”Algoritmisk diskriminering i AI-systemen går att eliminera”

Enligt Heli Laitila, chef för det internationella teknologiföretaget IBM, bör man ingripa i algoritmisk diskriminering i AI-applikationer. Enligt Laitila ska fler flickor och kvinnor uppmuntras till att söka sig till den mansdominerade teknologibranschen.

I den globala kampanjen Generation Equality som arbetar för jämställdhet, däribland kvinnors och flickors rättigheter, deltar stater, FN-organisationer, företag och företrädare för det civila samhället. Verksamheten i Finland samordnas av utrikesministeriet. 

Landchef för det internationella teknologiföretaget IBM Systems Heli Laitila. Bild: Vilja Pursiainen

Heli Laitila är med i Generation Equality-gruppen vars verksamhet samordnas av utrikesministeriet. 

”Vi har utvecklat och använt oss av AI på IBM. Samtidigt har vi noterat att de algoritmer som AI skapar inte behandlar könen jämlikt. Vi har utrett hur vi kan åtgärda sådana algoritmer och har också eliminerat könsrelaterade orättvisor”, berättar Laitila om företagets jämställdhetsarbete.    

AI-systemen bygger på data som avspeglar dagens värld med alla dess ojämlikheter.  Kvinnor arbetar till exempel oftare deltid. AI kan således dra en slutsats att män är bättre arbetstagare och att de är att rekommendera för heltidsarbete. 

Teknik utvecklas av människor och människorna sätter sin prägel på tekniken, och därför behöver vi olika människor - även kvinnor och flickor - som utvecklare.

”Vi har tagit fram en detaljerad plan för hur jämställdheten kan främjas i teknologisbranschen och hur flickor och kvinnor kan lockas att studera mer teknik”, säger Laitila.

Hur kan datamängderna stärka förutfattade meningar?  

Vid det sidoevenemang som hålls i Finland den 8 mars samtidigt med mötet för FN:s kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) diskuteras hur datamängderna kan vara orättvisa och partiska ur jämställdhetsperspektivet och vad som kan göras åt saken.

Utvecklingen av förvaltningen av dagens samhällen grundar sig på stora datamängder. Om de insamlade uppgifterna inte är representativa för hela befolkningen, kan till exempel hälso- och sjukvårdstjänsterna utvecklas så att de inte särskilt beaktar frågor som gäller kvinnors hälsa.

Vid sidoevenemanget som ordnas av Finland, Chile, A + Alliance och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women diskuteras bland annat hur man vid planeringen av tekniska plattformar och program kan beakta jämställdheten mellan könen för att AI inte ska stärka de förutfattade meningarna om kön.