Virtuella Team Finland-dagen slår rekord och samlar över 1 000 deltagare

Coronapandemin är en utmaning för hela Finlands välfärd och har också drabbat exportföretag. Den har förstört eller tvingat att ändra planerna. Hur har företagen anpassat sig till den nya situationen? Hur påverkar pandemin exportfrämjandet?

På Team Finland-exportdagen den 27 augusti som har lockat över tusen deltagare ges en lägesrapport om hur dagens marknad ser ut på olika håll i världen och vilka utmaningar brexit innebär för exporten. Under dagen får exportföretagen möjlighet att på enkelt sätt skapa personliga kontakter med Finlands utlandsnätverk i olika delar av världen. I den virtuella dagen deltar cheferna för Finlands beskickningar utomlands och hela Business Finlands utlandsnätverk. 

Också medierna kan följa dagen på webben. Ministrarnas diskussion hålls kl. 9.00 och företagspanelen kl. 9.30.

Dagen samlar närmare 600 exportföretag och cirka 400 experter från Team Finland-nätverket. Företagen får virtuellt träffa de lämpligaste experterna som har kännedom om sammanlagt över 90 marknadsområden ute i världen samt höra om nätverkskollegornas internationaliseringsprocesser.  

Team Finland-dagen, som ordnas för åttonde gången, öppnas av näringsminister Mika Lintilä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Ministrarna påpekar att det nu sker en omfördelning av handeln mellan länderna på världsmarknaden. 

" Med tanke på det finländska arbetet och sysselsättningen är det ytterst viktigt att se till att våra företag klarar sig på den internationella marknaden och att det går bra för vår export. Till exempel EU:s övergångsfond för grön tillväxt och utveckling ger nya möjligheter för olika typer av vår teknik och våra lösningar. När det gäller energiklustret är det fråga om en marknadspotential på flera miljarder."

Under dagen delar företagen med sig av sina framtida planer och erfarenheter från coronatiden. Pandemin har orsakat en ovanlig och svår situation, men inom vissa branscher har efterfrågan också kunnat öka, till exempel på grund av att distansarbetet blivit vanligare.   

"Vår uppgift är att hålla det digitala samhället i funktion och nu under coronapandemin är detta väldigt viktigt. Vi förväntar oss att företagens investeringar i digitalisering ökar i och med corona. Detta förutsätter i sin tur ett större behov av att säkerställa cybersäkerheten", säger VD Petri Kairinen vid Nixu Abp som tillhandahåller cybersäkerhetstjänster.  

David Solomon, VD för MySoda som tillverkar utrustning för kolsyresättning, säger att coronapandemin rentav har förbättrat företagets marknad nu när konsumenterna stannar hemma och inte längre köper så mycket förpackade läskedrycker eller kolsyrat vatten.

Pandemin som hotar hälsan har ökat intresset också för miljövärden. Detta har också noterats av Outi Luukko, VD för TouchPoint som tillverkar ekologiska arbetskläder. Enligt henne har miljövärdena som diskussionsämne lyft upp värdegrunden för hållbar utveckling på en ny nivå också vid upphandling av arbetskläder och ansvarsfull återvinning av kasserade textilier som finns i slutet av livscykeln. 

"Över huvud taget kan man se en möjlighet i krisen", säger Mika Pirneskoski, VD för företaget Lamor som specialiserat sig på oljebekämpning.   

"Vårt företag hjälper till i miljökriser. Därför är vår grundtanke att se en möjlighet i varje kris." 

Medierna har möjlighet att följa Team Finland-dagen virtuellt: Skapa dig först en användarprofil (sign up), anslut dig därefter till den Team Finland-dagen (join event). Du kan ansluta sig från och med kl. 8:30.  

Programmet inleds kl. 8.30 och avslutas kl. 16, ministrarnas diskussion och företagspanelen hålls kl. 9 –  10. Anmälningar och eventuella intervjuförfrågningar tas emot av Lotta Nuotio, kommunikationsansvarig för Team Finland vid utrikesministeriet. 

Mer information:  
Juha Markkanen, ledande expert, tfn 050 327 1314, utrikesministeriet  
Maija Hakkarainen, Marketing Communications Manager, tfn 050 55 77 739, Business Finland Medieförfrågningar: Lotta Nuotio, kommunikationsansvarig för Team Finland, tfn 050 328 5430  
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Team Finland-nätverket arbetar för Finlands och de finländska företagens framgång ute i världen. Nätverket främjar genom sina tjänster företagens möjligheter till internationalisering, lockar investeringar i Finland och bygger upp Finlandsbilden ute i världen. Läs mera om Team Finland-nätverket och dess tjänster.