Republikens president beslutade att sända en trupp till Kabul flygplats till stöd för Finlands biståndsteam

Republikens president beslutade i dag, fredagen den 20 augusti, att sända en trupp inom Försvarsmakten till Kabuls flygplats för att trygga det finska biståndsteamets evakueringsuppdrag. Beslutet föregicks av en redogörelse som behandlades i riksdagens på ett dygn. Redogörelsen lämnades till riksdagen torsdagen den 19 augusti. Beslutet att sända truppen fattades enligt lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Detta är första gången lagen tillämpas.

Truppen är i beredskap att starta genast när beslutet fattats. Den trupp som används är genom sin utbildning och erfarenhet av krishantering den bästa nationella förmågan för uppdraget. Truppen arbetar under Finlands nationella ledning under insatsen. Truppen är endast verksam på flygplatsen i Kabul och i dess omedelbara närhet.

Ytterligare information:

Utrikesministeriet:

Kaija Suvanto, rättschef, utrikesministeriets rättstjänst, tfn +358 40 593 6076

Försvarsministeriet:

Janne Kuusela, biträdande avdelningschef, tfn 029 514 0206