Republikens president beslutade om nya sidoackrediteringar

Vid föredragningen den 30 september beslutade republikens president om flera sidoackrediteringar.

Republikens president ackrediterade ambassadör Nicola Lindertz att representera Finland i Paraguay och Uruguay. I detta nu arbetar Lindertz som chef för Finlands ambassad i Buenos Aires.  

Ytterligare befullmäktigade republikens president chefen för Finlands ambassad i Lusaka, ambassadör Saana Halinen, att representera Finland i Malawi och Zimbabwe, och chefen för Finlands ambassad i Prag, ambassadör Pasi Tuominen, att representera Finland i Slovakien. 

Mer information

  • Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi