Tanzanias utrikesminister besöker Finland

Tanzanias utrikesminister Augustine Mahiga besöker Finland måndagen den 25 februari och träffar utrikesminister Timo Soini. Mötets syfte är att främja ländernas relation och att diskutera aktuella bilaterala och internationella frågor.

Tanzania och Finland har en god relation som baserar sig på ett långvarigt och omfattande samarbete, från gräsrotsnivån till högsta politiska nivå. Tanzania är en av Finlands långvarigaste partner i utvecklingssamarbetet. Handeln mellan våra länder är fortfarande ganska liten, men det finns förhoppningar om att samarbetet ska kunna utvecklas i riktning mot handelssamarbete.

Under sitt besök möter utrikesminister Mahiga också utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamöter och företrädare för det finska näringslivet. Han får också en introduktion till det finländska yrkeshögskolesystemet, Nordsjö hamn och Meteorologiska institutets verksamhet.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Vuokko Jutila, ambassadråd, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn +358 400 43342

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi