Tjeckiens utrikesminister besöker Finland

Tjeckiens utrikesminister Jan Lipavský besöker Finland den 2 juni och träffar utrikesminister Pekka Haavisto.

Ministrarna ska diskutera bland annat  prioriteringarna under Tjeckiens EU-ordförandeskap som börjar den 1 juli, Rysslands anfallskrig i Ukraina, säkerhetsläget i Europa, Finlands Natomedlemskapsprocess och läget på västra Balkan. 

”Så här inför Tjeckiens EU-ordförandeskap är det värdefullt att jag och min kollega har en möjlighet att diskutera de aktuella förändringar som sker i Europa. Tjeckien och Finland delar åsikt i många frågor som gäller utveckling av säkerheten och försvaret i Europa. Vår Natomedlemskapsprocess ger oss en möjlighet att ytterligare fördjupa vårt samarbete med Natolandet Tjeckien”, säger utrikesminister Haavisto. 

Utrikesminister Jan Lipavský ska också träffa Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Mer information

  • Sampo Saarinen, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn 050 409 5200
  • Christian Heikkinen, ambassadråd, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 0295 350 320
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.