Ny ambassadör

Vid föredragningen den 5 juli utnämnde republikens president en ny ambassadör.

Finlands ambassad i Manila i Filippinerna

Republikens president har utnämnt utrikesrådet Saija Nurminen till chef för Finlands ambassad i Manila från och med den 1 september 2024.

Saija Nurminen har varit chef för personalenheten vid ministeriets administrativa tjänster sedan 2020. Tidigare har hon arbetat bland annat vid Finlands ambassader i Berlin och Washington och vid Finlands ständiga representation i Genève och vid EU i Bryssel.

Nurminen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2003. Nurminen har en magisterexamen i juridik från Helsingfors universitet.