En ambassadör till Pakistan, sidoackrediteringar och befullmäktiganden

Vid föredragningen fredagen den 9 september förordnade republikens president en ny ambassadör till Pakistan och flera sidoackrediteringar och befullmäktiganden.

Ambassaden i Islamabad, Pakistan

Republikens president förordnade utrikesrådet Hannu Ripatti till chef för Finlands ambassad i Islamabad från och med den 1 oktober 2022. Nu är Ripatti som ambulerande ambassadör i Sydasien. 

Åren 2019–2022 arbetade Ripatti i utrikesministeriets enhet för Mellanöstern, åren 2017–2019 som ambassadör i Kabul och åren 2013–2017 som ledande tjänsteman i Bogotá. Ripatti har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Madrid, Peking, Lagos, Köpenhamn och Mexiko. Vid utrikesministeriet har han tjänstgjort sedan 1987. Han har en politices magisterexamen.

 

Sidoackrediteringar

Republikens president befullmäktigade också chefen för Finlands ambassad i Paris, ambassadör Matti Anttonen, att representera Finland i Monaco, chefen för ambassaden i Tokyo, ambassadör Tanja Jääskeläinen att representera Finland i Marshallöarna och Palau och chefen för ambassaden i Riyad, ambassadör Anu-Eerika Viljanen att representera Finland i Oman.

Ytterligare befullmäktigade republikens president chefen för Finlands ambassad i Dar es-Salaam, ambassadör Theresa Zitting, att representera Finland i Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC), chefen för ambassaden i Jakarta, ambassadör Pekka Kaihilahti, att representera Finland i Sydostasiatiska nationers förbund (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) och chefen för ambassaden i Lusaka, ambassadör Saana Halinen att representera Finland i organisationen för östra och södra Afrikas gemensamma marknad (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA).

Mer information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038

fornamn.efternamn@formin.fi