Nya ambassadörer till Dakar, São Paulo, Warszawa och en sidoackreditering till Sydsudan

Vid föredragningen onsdagen den 13 april förordnade republikens president tre nya ambassadörer och en sidoackreditering.

Finlands ambassad i Dakar, Senegal

Republikens president utnämnde utrikesrådet Anu Saxén till chef för Finlands ambassad i Dakar från och med den 19 april 2022. Saxén har varit chef för ministeriets enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet sedan 2018.

Anu Saxén
Anu Saxén

Tidigare erfarenhet av Finlands utrikesrepresentation har Saxén från Pretoria 2014–2018.

Vid ministeriet har hon arbetat med olika utvecklings- och projektledningsuppgifter och exportfrämjande. Hon har också jobbat vid Världsbanken 2007–2011 och Europeiska kommissionen 1999–2001.

Saxén har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 2001.

Hon är diplomingenjör och har också avlagt specialyrkesexamina i ledarskap och planering av markanvändningen.

Finlands konsulat i São Paulo, Brasilien

Republikens president utnämnde ambassadrådet Kari Puurunen till chef för Finlands konsulat i São Paulo från och med den 1 augusti 2022.

Kari Puurunen
Kari Puurunen

Puurunen övergår till chefsposten i São Paulo från utrikesministeriets enhet för Nordamerika där han svarat för handelsekonomiska frågor mellan Finland och USA. 

Vid ministeriet har han arbetat med olika uppgifter inom handelspolitik, multilateral diplomati och utvecklingspolitik.

Han har också erfarenhet från utrikesrepresentationen i Genève, Finlands FN-representation i New York, Maputo och Lissabon. Puurunen kom i utrikesministeriets tjänst 1998.

Han har Master of Arts-examen.

Finlands ambassad i Warszawa, Polen

Republikens president utnämnde utrikesrådet Päivi Laine till chef för Finlands ambassad i Warszawa från och med den 1 september 2022. Laine övergår till chefsposten i Warszawa från uppdraget som Finlands ambassadör i Kiev som hon skött sedan 2019.

Päivi Laine
Päivi Laine

Innan dess var hon ambulerande ambassadör i Irak 2016–2019. Tidigare erfarenhet av utrikesrepresentationen har hon från Moskva, Warszawa, London och Riga.

Vid utrikesministeriet har Laine arbetat sedan 1995. Hon har en filosofie magisterexamen.

Finlands ambassad i Addis Abeba, Etiopien (sidoackreditering till Sydsudan)

Presidenten ackrediterade också chefen för Finlands ambassad i Addis Abeba, ambassadör Outi Holopainen, att representera Finland även i Sydsudan.

Mer information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038