Ambassadör till Pretoria och sidoackreditering

Vid föredragningen fredagen den 7 augusti utnämnde republikens president en ny ambassadör till Pretoria och sidoackreditering.

Anne Lammila

Republikens president har utnämnt utrikesrådet Anne Lammila till chef för ambassaden i Pretoria från och med den 1 november 2020. Lammila flyttar till Pretoria från uppgiften som chef för beskickningen i Sankt Petersburg där hon varit chef sedan 2017. Innan det var hon jämställdhetsambassadör 2015–2017 och ambassadör i Mexiko 2011–2015. Hon har annan beskickningserfarenhet från Washington, Madrid och Brasilien. Lammila var också ställföreträdare för den ständiga representanten vid Unesco-representationen i Paris 1995–2000. Lammila började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1983. Hon har avlagt ekonomie magisterexamen.

Statsrådet föreslog att republikens president befullmäktigar chefen för ambassaden i Canberra, ambassadör Satu Mattila-Budich, till Nya Zeeland.

Ytterligare information: Ambassadrådet Kauranen Soile, tfn 029 535 0194