Förordnande av ambassadör till Manila, sidoackreditering i Kap Verde och representant i UNECA

Vid föredragningen den 18 september förordnade republikens president en ny ambassadör, en sidoackreditering och en representant i en internationell organisation.

Juha Pyykkö
Foto: Petri Krook

Presidenten förordnade utrikesrådet Juha Pyykkö till chef för Finlands ambassad i Manila från och med den 1 november 2020. Pyykkö har sedan september arbetat med specialuppdrag vid avdelningen för Amerika och Asien. Innan dess var han ambassadör i Aten 2017–2020. Vid utrikesministeriet har Pyykkö arbetat som enhetschef vid enheten för internationell miljöpolitik vid utvecklingspolitiska avdelningen 2013–2017. Pyykkö har också tjänstgjort som utvecklings- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare 2005–2007. Inom utrikesrepresentationen har han även tjänstgjort vid ambassaderna i New Delhi, Canberra, Bangkok och vid OECD-representationen i Paris. Pyykkö kom till utrikesministeriet 1995. Han är politices och ekonomie magister.

Presidenten beslutade också om sidoackreditering av ambassadör Satu Suikkari-Kleven i Kap Verde och befullmäktigade chefen för Finlands ambassad i Addis Abeba Outi Holopainen att representera Finland i FN:s ekonomiska kommission för Afrika, UNECA.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038