Ny ambassadör till Irak, ständig representant vid OSSE och sidoackrediterad representant till Vatikanstaten

Republikens president har vid föredragningen fredagen den 9 april förordnat en ny ambassadör till Irak, befullmäktigat en ständig representant vid OSSE och en sidoackrediterad representant till Vatikanstaten.

Matti Lassila. Kuva: Petri Krook

Republikens president har förordnat utrikesrådet Matti Lassila till chef för Finlands ambassad i Bagdad från och med den 1 september 2021. Lassila är sedan 2018 ledande sakkunnig vid enheten för allmänna EU-frågor och samordning där han sköter frågor som rör yttre förbindelser på energiområdet och klimatpolitik. Han var ambassadör i Beirut 2015–2018 och i Abu Dhabi 2007–2011. Han har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Bryssel, Prag, Genève, Teheran, Dublin och Marseille. Lassila inledde sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1987. Han har en politices magisterexamen.

Vesa Häkkinen.
Kuva: Kimmo Räisänen

Republikens president befullmäktigade chefen för Finlands ambassad i Bagdad, utrikesrådet Vesa Häkkinen, att vara Finlands ständiga representant vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien från och med den 1 september 2021.

Republikens president befullmäktigade därtill chefen för ambassaden i Zagreb från och med den 15 april 2021, ambassadör Kalle Kankaanpää, att representera Finland även i  Vatikanstaten.

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038