Nya ambassadörer till Kairo och Kabul samt en sidoackreditering i Botswana

Vid föredragningen fredagen den 12 mars förordnade republikens president nya ambassadörer och beslutade om en sidoackreditering.

Pekka Kosonen

Republikens president förordnade utrikesrådet Pekka Kosonen till chef för Finlands ambassad i Kairo från och med den 1 september 2021. Kosonen har varit chef för ambassaden i Kabul sedan 2019. Han har tidigare arbetat som ställföreträdande enhetschef för utrikesministeriets rättstjänst och som teamledare med ansvar för sanktioner 2015–2019. Inom utrikesförvaltningen har han även tjänstgjort vid ambassaderna i Paris, Bryssel och Luxemburg. Han har en juris kandidatexamen.

 

 

 

Heli Kanerva

Republikens president förordnade utrikesrådet Heli Kanerva till chef för Finlands ambassad i Kabul från och med den 1 september 2021. Kanerva arbetar för närvarande med specialuppgifter vid utrikesministeriet. Hon har tidigare tjänstgjort inom utrikesrepresentationen vid Finlands ständiga representation vid FN i New York och vid ambassaden i Tallinn. Hon har en politices magisterexamen.

Republikens president ackrediterade därtill chefen för ambassaden i Pretoria, Anne Lammila, i Botswana.

Ytterligare information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038