Finland planerar att öppna ambassad i Manila

Finland har vidtagit förberedelser för att återöppna sin ambassad i Manila, Filippinerna. Finland hade en ambassad i Manila fram till 2012, då den stängdes på grund av nedskärningar i utrikesförvaltningens anslag. Sedan dess har Finland skött sina relationer till Filippinerna från ambassaden i Malaysia. Finland har ett kontor för konsulära tjänster i Manila.

Utrikesministeriet har för avsikt att rikta resurser till sådana länder vars politiska och ekonomiska betydelse växer för Finland. Ambassaden i Manila ska enligt planen öppnas under hösten 2020. Detta är en reaktion på respons som utrikesministeriet fått från allmänheten och från företag, och förbättrar betydligt serviceutbudet i regionen. Filippinerna är ett av de största länderna där Finland inte har någon ambassad. De flesta EU-länderna och nordiska länderna är redan representerade i Filippinerna.

En av orsakerna till att återöppna ambassaden är Asiens växande betydelse i världspolitiken och den globala ekonomin. Filippinerna har också en central roll i säkerhetsfrågor i Ost- och Sydostasien och Stilla havet. Ambassaden behövs också med tanke på Finlands kommersiella intressen, exportpotential och konsulära tjänster, eftersom turismen mellan länderna ökat. Redan under flera år har antalet finländare som reser till och bosätter sig i Filippinerna ökat. Finländska företag rekryterar allt oftare utbildad personal från Filippinerna.

Relationen mellan Finland och Filippinerna är god och den nya ambassaden förväntas ytterligare fördjupa den. Diplomatiska förbindelser mellan länderna ingicks 1955.

Ytterligare information: Pekka Puustinen, understatssekreterare, tfn +358 295 350 228, Pekka Kaihilahti, biträdande avdelningschef, avdelningen för Amerika och Asien, tfn +358 295 350 306, Sami Leino, enhetschef, enheten för östra Asien och Oceanien, tfn +358 295 351 764

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.