Finland bereder sändandet av en trupp inom Försvarsmakten till Afghanistan

Statsrådet föreslår att Finland ska använda en trupp inom Försvarsmakten för att stödja utrikesministeriets utsända biståndsteam som utför Finlands evakueringsuppdrag i Kabul. Beslutet att sända truppen fattas enligt lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Detta är första gången lagen tillämpas.

Internationellt bistånd, som kan inbegripa användning av militära maktmedel i särskilt krävande situationer, förutsätter en redogörelse till riksdagen. Statsrådet har överlämnat redogörelsen till riksdagen. Riksdagens utrikesutskott behandlar ärendet på fredag förmiddag varefter ärendet behandlas i plenum. Efter att riksdagen hörts fattar republikens president beslut om sändande av truppen.

Den trupp som sätts in för uppdraget arbetar under Finlands nationella ledning under insatsen. Truppen är endast verksam på flygplatsen i Kabul och i dess omedelbara närhet.

Ytterligare information:

Utrikesministeriet:

Piritta Asunmaa, avdelningschef, avdelningen för Amerika och Asien, tfn +358 50 477 7616

Kaija Suvanto, rättschef, tfn +358 40 593 6076

Försvarsministeriet:

Janne Kuusela, biträdande avdelningschef, tfn 029 514 0206