Finland förbereder sig på att ansöka om medlemskap i Nato

Finland förbereder sig på att ansöka om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato. Statsrådet har den 15 maj överlämnat en redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen till riksdagen och föreslagit att republikens president beslutar att Finland ansöker om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts. På denna sida hittar du alla nyheter och bakgrundsinformation om ämnet.