Finland stöder FN:s fredsbyggande fond

Stödet till den fredsbyggande fonden är ett tecken på Finlands långvariga engagemang och samarbete med FN när det gäller konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande.

Finland har åter år 2020 blivit bidragare till FN:s fredsbyggande fond med en finansieringsandel på tre miljoner euro. Stödet till den fredsbyggande fonden är ett tecken på Finlands långvariga engagemang och samarbete med FN när det gäller konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande.

I år firar vi FN:s 75-årsjubileum och är konfliktförebyggande och upprätthållande av fred är minst lika viktigt som förut. Den fredsbyggande fonden är ett centralt instrument i FN:s arbete för att främja fredlig, rättvis och inkluderande samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030.

Finland anser att en av fondens viktigaste prioriteringar är att stödja kvinnors, ungas och marginaliserade personers möjligheter att delta i fredsbyggande. 

Finland har varit en av de första bidragarna till FN:s fredsbyggande fond sedan den inrättades 2006.

Ytterligare information: Eeva-Liisa Myllymäki, ambassadråd, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn +358 295 351 901

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.