Finland stöder rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Syrien

Finland riktar fyra miljoner euro till FN:s utvecklingsprogram UNDP för rehabilitering av civila personer med funktionsnedsättning och personer som skadats, för att stödja näringsverksamhet och påverka attityderna mot personer med funktionsnedsättningar i Syrien. Denna finansiering är fortsättning på Finlands tidigare motsvarande stöd.

Personer med funktionsnedsättning befinner sig i en särskilt sårbar position, eftersom de ofta möter både fysiska hinder och fördomar. Inte heller lagstiftning och offentliga tjänster beaktar i tillräcklig grad denna grupps rättigheter. För att deras ställning ska förbättras krävs en övergripande approach.

”Civila personer med funktionsnedsättningar och skador bär den tyngsta bördan av kriget i Syrien. Hundra tusentals människor har förlorat sin hälsa, blivit förlamade, förlorat armar eller ben. Samtidigt har de gått miste om sin möjlighet att arbeta och därmed sitt människovärde. Finland vill hjälpa krigets offer, dem som är mest utsatta, och stödja deras delaktighet i samhället”, säger Finlands ambassadör i Beirut Tarja Fernández.

Enligt FN:s bedömning, upp till 2,8 miljoner syrier har fått någon form av skador. Uppskattningsvis har mer än 400 000 människor fått någon kroppsdel amputerad.

UNDP upprätthåller fem center som arbetar för rehabilitering av och näringsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Fyra av centren finansieras av Finland. Genom detta projekt försöker man förbättra de offentliga tjänster som erbjuds personer med funktionsnedsättning och påverka attityderna i ett nära samarbete med regionala och lokala myndigheter.

Ytterligare information: Tarja Fernández, ambassadör i Beirut, tfn +961 121 8860 och Matti Karvanen, ansvarig tjänsteman för Syriens stabilisering, tfn 0295 351 806.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.