Finland stöder teknik som bidrar till jämställdhet

Finland stöder utvecklingssamarbetsprojekt som främjar teknik och jämställdhet mellan könen på olika håll i världen.

På FN:s högnivåvecka betonade utvecklings- och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari Finlands åtaganden att främja jämställdhet inom teknik.

Bild: Vilma Sorri

"Digitaliseringen kan förbättra jämställdhet i hög grad och tillgodose också andra mänskliga rättigheter. Om vi minskar på digitala klyftor, förebygger könsrelaterat nätvåld och integrerar jämställdhetsperspektivet i teknikutvecklingen, kan vi förbättra människors möjligheter till delaktighet, utmana stereotypier och skapa en hållbarare framtid." säger minister Skinnari.

Jämställdhet mellan könen och digitalisering är centrala teman i Finlands utvecklingspolitik. Finland är en av ledarna i aktionsgruppen ”Teknik och innovation för jämställdhet” i kampanjen Generation Equality. Gruppen fokuserar på att främja jämställdheten mellan kvinnor och män världen över.

Generation Equality (2022-2026) är en nyskapande internationell verksamhetsmodell med såväl länder, företag, stiftelser, FN-organisationer som företrädare för civilsamhället som deltagare. 

På aktionsgruppens evenemang inleddes ett handlingens år för att främja teknik och jämställdhet. År 2023 är viktigt för aktionsgruppen och framför allt när det gäller att bygga upp ett jämlikt digitalt ekosystem. Huvudtemat för FN:s kvinnokommissions årliga session 2023 (Commission on the Status of Women, CSW) är teknik och innovationer.

Som aktionsgruppens medlem har Finland åtagit sig bland annat att förebygga och avskaffa könsrelaterat nätvåld, arbeta för en mer balanserad könsfördelning på området vetenskap och teknik, i högre grad integrera könsperspektivet i investeringsverksamheten inom tekniksektorn och att få bort den digitala könsklyftan.

Målet med Finlands finansiering är att främja jämställdhet genom konkreta åtgärder, till exempel genom att skapa tekniknyttjande människovärdiga arbetsplatser för kvinnor och genom att bidra till digital fredsmedling, digital säkerhet för kvinnliga människorättsaktivister och kvinnors och flickors digitala kompetens i utvecklingsländer.

Finland har tagit upp till diskussion till exempel könsrelaterat nätvåld såväl på EU-nivå som i FN. Att göra internet tryggt för alla, även för kvinnor och flickor, var en av Finlands prioriteringar under Finlands ordförandeskap i Freedom Online Coalitionin (FOC) 2020-2021.

Under högnivåveckan i FN:s generalförsamling kommer FN:s jämställdhetsorganisation UN Women som samordnar kampanjen Generation Equality, att ge ut en rapport om uppfyllelsen av jämställdhetskampanjens mål på global nivå.