Finland stöder kvinnors och flickors rättigheter i Myanmars konfliktområden

Finland fortsätter stödja FN:s befolkningsfond UNFPA:s projekt i Myanmar. Projektet främjar kvinnors och flickors rättigheter i konfliktområden. Finlands stöd till projektet är fyra miljoner euro 2020–2022.

En kvinna ger föreläsning om sexuell och reproduktiv hälsa för en kvinnogrupp i Myanmar.
Behovet av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa är stort i Myanmars konfliktområden. Bild: Sanna Takala/UM

FN:s befolkningsfonds projekt Women and Girls First i Myanmars konfliktområden stöder kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter samt förebygger sexuellt och könsrelaterat våld. Målet är att förändra de sociala normerna så att kvinnor och flickor ska ha förmågan att kräva och få lika rättigheter i samhället, i synnerhet under undantagsförhållanden.

Finland har tillsammans med Sverige och Australien understött UNFPA:s projekt sedan 2016. Projektets fortsättning 2020–2022 finansieras också av Sverige, Tyskland, EU, Italien, Schweiz och Australien. Projektets totala finansiering ligger på 20 miljoner US-dollar.

Kvinnornas och flickornas ställning i Myanmars konfliktområden är särskilt svår. Våldtäkter och sexuellt våld har varit en del av de militära operationerna i delstaterna Rakhine, Kachin och Shan.

I konfliktområdena är utbudet av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa allra sämst och där är också det könsrelaterade våldet mest utbrett och accepterat. 

”I konfliktområden är kvinnor särskilt drabbade av sexuellt våld. Behovet av stödtjänster, arbete mot våldet och av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa är stort i Myanmars konfliktområden, som lidit av inbördeskriget i 70 år”, säger Finlands ambassadör i Myanmar Riikka Laatu.

Goda resultat av projektet

Trots de svåra förhållandena och säkerhetsläget som lever hela tiden har projektet lyckats nå goda resultat. Under åren 2016–2019 har projektet tillhandahållit stödtjänster för sexuell och reproduktiv hälsa åt ca 340 000 kvinnor varav de flesta varit offer för våld. Projektet har också understött ett skyddshem för 62 kvinnor.

En av projektets mottagare och boende i skyddshemmet är en 19-årig ensamstående kvinna som kom till huset när hon var gravid. Hon berättar om hur viktigt det var med grundläggande hygienprodukter, som tvål, en kam, tandkräm, tvättmedel och nya underkläder:

”Mitt självförtroende återvänt och jag känner mig uppskattad igen”, säger kvinnan.

Projektet främjar också kvinnors rättigheter genom åtgärder som ökar kunskapen och förebygger våld. Verksamheten ordnas separat för kvinnor, män och ungdomar. Projektet har också utbildat 3 600 polisen och anställda inom rättsväsendet.

Pandemin medför nya utmaningar

Coronapandemin har spridit sig till interna flyktingläger vilket ytterligare försvårat omständigheterna. Fastän det officiellt endast finns 600 fall av corona i Myanmar är fallen på uppgång särskilt i Rakhine, och restriktionerna för att hindra spridningen och reserestriktionerna har därtill ytterligare försvårat projektets verksamhet i regionen.

Undantagsförhållandena orsakade av coronapandemin har också ökat våldet mot kvinnor.

 

Sanna Takala

Skribenten är utvecklingspolitisk specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Myanmar.