Finland stöder värdekedjor för hållbart skogsbruk, gruvdrift och cirkulär ekonomi i utvecklingsländer

Finland stöder FN:s organisation för industriell utveckling (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) med 3,6 miljoner euro 2021–2023 för att utveckla värdekedjorna för hållbart skogsbruk, gruvdrift och cirkulär ekonomi, och för att skapa arbetstillfällen i utvecklingsländer. I projekthelheten ingår dessutom en del som stärker kvinnors ställning och jämställdheten i UNIDO:s arbete. Ett avtal om samarbetet undertecknades i Wien den 8 september.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari framhåller att Finland har förbundit sig att stödja utvecklingsländernas ekonomiska utveckling på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och motverkar klimatförändringarna. ”Cirkulär ekonomi är en aktuell lösningsmodell för denna utmaning. Vår finansiering till UNIDO främjar en gradvis övergång till cirkulär ekonomi i utvecklingsländerna”, säger ministern. Finland var världens första land som utarbetade en egen handlingsplan för cirkulär ekonomi för fem år sedan. Regeringen har dessutom satt som mål att Finland ska vara ett koldioxidneutralt land före 2035. ”Samarbetet med UNIDO erbjuder också möjligheter för finländska företag och andra finländska aktörer”, säger ministern.

UNIDO främjar hållbar och inkluderande industriell utveckling i utvecklingsländerna. Organisationen stöder både den privata och den offentliga sektorn i syfte att främja utbrett välstånd och konkurrenskraft. UNIDO stöder dessutom samhälleliga reformer och åtgärder inom den privata sektorn som är gynnsamma för miljön, klimatet och en koldioxidsnål utveckling. UNIDO bedriver ett omfattande samarbete med företag, organisationer för företagsstöd och forskningsinstitut.

 

Ytterligare information:

Mika Vehnämäki, handelsråd, tfn 040 739 3814

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi