Finland stöder de fattigaste utvecklingsländernas handelsmöjligheter

Finland stöder programmet Enhanced Integrated Framework (EIF) med två miljoner euro åren 2021–2022 för att stärka de fattigaste utvecklingsländernas förutsättningar att bedriva handel. Avtalet undertecknades den 23 mars i Genève.

Finland har understött programmet med 23,5 miljoner euro sedan 2008.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari anser att Finlands stöd till EIF är mycket viktigt för att stärka de minst utvecklade ländernas ekonomiska bärkraft. 

”De fattigaste länderna har inte dragit nytta av den internationella handelns möjligheter på det sätt som vi önskat i de globala målen för hållbar utveckling. Finlands långvariga stöd hjälper de minst utvecklade länderna att exportera, och skapar en grund för återhämtning efter pandemin. Jag är också glad att EIF hjälper länderna att utveckla sina ekonomier i en mer jämlik och hållbar riktning med tanke på klimatet”, säger ministern.

Enhanced Integrated Framework (EIF) är ett globalt partnerskap mellan de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries, LDC), biståndsgivare och internationella organisationer som stöder en starkare och mångsidigare ekonomi i LDC-länderna. EIF hjälper länderna att dra nytta av internationell handel för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen.

Ytterligare information:

Mika Vehnämäki, handelsråd, tfn 040 739 3814

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.