Finland ger finansiellt bidrag för att ta bort oljan ur den skadade oljetankern FSO Safer

Under ledning av FN har man nått en överenskommelse om att förflytta oljan från FSO Safer som ligger utanför Jemens kust i Röda havet. För arbetet samlas in pengar på givarkonferensen i Haag den 11 maj. Finland bidrar med en miljon euro till arbetet.

Huthi-rebellerna tog över oljetankern år 2015 och sedan dess har fartygets underhåll varit bristande. Huthierna har inte släppt FN-forskarna på plats för att bedöma skadorna. Det är mycket sannolikt att FSO Safer får sprickor på skrovet, börjar läcka olja eller exploderar.

Tankern innehåller cirka 1,14 miljoner fat råolja. Ett oljeutsläpp i Röda havet skulle riskera att förstöra kuststaternas livsuppehälleoch ett helt unikt ekosystem med stor biologisk mångfald.  En oljeläcka skulle också stängade viktiga hamnarna i Hodeidah och Salif, var igenom de humanitära hjälpsändningarna går till den krigsdrabbade civila befolkningen i Jemen. Ett oljeutsläpp skulle också stänga av den viktiga internationella handelsvägen och leda till ett saneringsarbete som enligt FN:s bedömning kan kosta tjugo miljarder dollar.  

I mars 2022 nådde FN en överenskommelse med krigsparterna om att förflytta oljan till ett annat, tryggt fartyg. Givarkonferensen i Haag den 11 maj har målet att samla in 144 miljoner dollar för detta arbete. Av denna summa ska 80 miljoner dollar användas för den första akuta förflyttan av oljan.fö. Finland bidrar med en miljon euro ur utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete. Arbetet ska inledas så fort som möjligt eftersom de hårda höstvindarna ökar sannolikheten för en oljeläcka.

”En oljeläcka i Röda havet skulle hamassiva humanitära konsekvenser och miljökonsekvenser. Finland bidrar till FN:s arbete för att desarmera denna tickande miljöbomb. Vi har ingen tid att förlora”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Mer information

  • Sofie From-Emmesberger, avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn  +358 295 350 802
  • Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, tfn +358 295 350 147
  • Mikko Autti, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 350 034
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi