Finland fixar det i världen

Coronakrisen har drabbat hela världen. Inget land kan tackla krisen ensamt. Vi behöver gemensamma lösningar. I utrikesministeriets videoserie ”Finland fixar det i världen” berättar våra experter om coronapandemin i ett globalt perspektiv och om var Finland gör för att lösa krisen.

Kampanjen Finland fixar det

Finland fixar det är ett samprojekt mellan flera aktörer för att stödja kriskommunikationen om coronaviruset. Projektet leds av statsrådets kansli och går främst ut på att samla, samordna och sprida information.

 

Dela material i sociala medier med hashtaggarna

•  #suomitoimii #yhdessä

•   #finlandfixardet #tillsammans

•   #finlandforward #together

 

 

Enhetschef Ville Cantell

l

Statssekreterare Matti Anttonen

Understatssekreterare Kai Sauer

 

Understatssekreterare Nina Vaskunlahti

 

Understatssekreterare Elina Kalkku