Finlands ordförandeskap i Barents euroarktiska råd 2021-2023

Utrikesminister Pekka Haavisto presenterar prioriteringarna för Finlands ordförandeskap i Barentsrådet under konferensen Arctic Spirit i Rovaniemi den 16 november.

En kall i vinterlandskapet

Under sitt ordförandeskap ämnar Finland bland annat stärka Barentsregionens biodiversitet och bekämpa invasiva arter, stödja elektrifiering av transporterna, stärka ungas möjligheter att delta, stödja den fria rörligheten och förbättra förbindelserna.

Vid slutet av Finlands ordförandeskap 2023 infaller Barentssamarbetets 30-årsjubileum.

De unga är nyckeln till Barentsregionens framtid

Till Barentsrådet hör de nordiska länderna, Ryssland och EU. I rådets arbete deltar också företrädare för regionens ursprungsfolk och Barents regionråd.

Det regionala samarbetet, inklusive Barentssamarbetet, är ett viktigt sätt för Finland att främja stabiliteten och säkerheten, en hållbar utveckling och ekonomiska möjligheter i sina närområden. Regionerna och landskapen har en nyckelroll när det gäller att främja samarbete mellan människorna i Barentsregionen. När det gäller kontakter mellan människor fokuserar Finland framför allt på de unga. De unga är nyckeln till Barentsregionens framtid och de är av avgörande betydelse för om regionen kan förbli levande och utvecklas ytterligare.