Finland beklagar Rysslands beslut att dra sig ur fördraget om Open skies-fördraget

Finland beklagar Rysslands beslut att dra sig ur fördraget om observationsflygningar (Open skies-fördraget). Open skies-fördraget har varit en elementär del av ramverket för förtroendebyggande, som ökat transparensen, förutsebarheten och säkerheten i den euroatlantiska regionen. Rysslands utträde äventyrar fördragets genomförande och vi kommer att fortsätta diskussionen om Open Skies-fördraget med våra europeiska partner.