Finland deltar i Natos krishanteringsövning CMX23

Finland deltar som Natos observatörsmedlem i krishanteringsövningen CMX23 den 9–15 mars. CMX (Crisis Management Exercise ) är Natos regelbundet återkommande övning i konsultation och beslutsfattande.

Övningen är baserad på ett fiktivt scenario och inga trupper deltar. Finland har deltagit i CMX-övningarna sedan 1998 varje gång övningen varit öppen för Finland. År 2023 deltar Finland för elfte gången.

Utöver Natos medlemsländer deltar i år observatörsmedlemmarna Finland och Sverige i övningen. 

I övningen ingår också kontakter mellan Nato och EU-institutioner.  I CMX23 deltar förutom Nato-högkvarteret och de strategiska militära högkvarteren också civil och militär personal från de deltagande ländernas Nato-delegationer och huvudstäder.  

Från Finland deltar bland annat utrikesministeriet, försvarsministeriet och huvudstaben, Finlands delegation vid Nato i Bryssel och andra aktörer inom statsförvaltningen.  


 

Ytterligare information