Finland deltar i Natos krishanteringsövning CMX19

Finland deltar som Natos partnerland i krishanteringsövningen CMX19 (Crisis Management Exercise 2019) den 9–15 maj 2019.

CMX är Natos regelbundet åtkommande övning i konsultation och beslutsfattande. Övningen är baserad på ett fiktivt scenario och inga trupper deltar. Finland har deltagit i CMX-övningarna sedan 1998 varje gång övningen varit öppen för partnerländer. År 2019 deltar Finland för tionde gången.

I år deltar förutom Natos medlemsstater också Finland, Sverige och Europeiska unionen. I CMX19 deltar förutom Nato-högkvarteret och de strategiska militära högkvarteren också civil och militär personal från de deltagande ländernas Nato-delegationer och huvudstäder. För Finlands del deltar bland annat utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben och Finlands delegation vid Nato i Bryssel. Övningen stöder Finlands och Sveriges partnerskapssamarbete med Nato.

Ytterligare information: Sari Rautio, enhetschef, tfn 0295 351 534, och Natos mediecenter, tfn +32 2 707 5041

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.