Finland ansluter sig till grupp som arbetar för mediefrihet

Utrikesministers politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori leder Finlands delegation vid en högnivåkonferens om mediefrihet som hålls i London den 10–11 juli. Konferensen har sammankallats av Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt.

Under konferensen diskuteras mediefrihetens tillstånd, tryggandet av journalisters och andra medieanställdas fria verksamhet och behovet av att stärka de rättsliga normerna och det politiska samarbetet för mediefriheten.

Finland har för avsikt att ansluta sig till en ny grupp länder som ska främja mediefrihet.

Enligt Johanna Sumuvuori kan Finland bland annat bidra med sin expertis kring offentlighetsprincipen, kring avvärjandet av desinformation och sin utbredda och höga medie- och informationskompetens.

När det gäller att skydda journalister framhåller Finland i synnerhet behovet av att skydda och stötta kvinnor och medieanställda hör till minoriteter. Undersökningar har visat att två av tre kvinnor som utför journalistiskt arbete utsätts för olika former trakasserier och hot.

I London träffar statssekreterare Sumuvuori ministern med ansvar för Europa och Amerika Alan Duncan och utvecklingsminister Harriett Baldwin.

Ytterligare information: Markku Keinänen, ambassadör, tfn +44 799 046 3050 (ministermötena), och Rauno Merisaari, ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati, tfn +358 40 838 2960 (konferensen)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Sumuvuoris titel har korrigerats 12.7.2019