Finland höjde risknivån i resemeddelandet om Myanmar

Situationen i Myanmar har utvecklats i mycket oroväckande riktning efter militärkuppen den 1 februari 2021. Finland har i samråd med de övriga nordiska länderna höjt risknivån i resemeddelandet om Myanmar till ”lämna landet omedelbart” från och med den 29 mars 2021.

Landets armé och polis har reagerat med våld mot de omfattande demonstrationerna mot militärkuppen. Våldet har tilltagit och blivit hårdare under de senaste veckorna. Hundratals människor har förlorat livet och tusentals har skadats. Därtill har tusentals arresterats. Såväl protesterna som arméns insatser för att kväsa dem har nu huvudsakligen flyttat från städernas huvudgator till bostadsområden. Också de som motsätter sig militärkuppen har börjat använda allt hårdare tag mot myndigheterna.

Läget är farligt också för utlänningar som befinner sig i landet. Risken att utsättas för våld fastän man inte deltar i demonstrationerna har ökat. På grund av utbredda strejker har många av samhällets funktioner försvagats. Bankerna och den offentliga sjukvården fungerar mycket bristfälligt och varuimporten har nästan helt avstannat. Finland fördömer militärkuppen skarpt och kräver en återgång till demokratiskt styre. Arméns våld mot obeväpnade människor är fullkomligt oacceptabelt.

Det finns ingen tillförlitlig information om coronavirusläget i Myanmar eftersom testningen har upphört nästan helt. Det har tillsvidare varit möjligt att ta ett coronatest när man lämnar landet.

Finlands ambassad i Yangon har kontaktat finländare som befinner sig i Myanmar och gett dem anvisningar om hur de kan lämna landet. Ambassaden bevakar aktivt läget.


Ytterligare information:

Antti Putkonen, enhetschef, enheten för konsulära ärenden, utrikesministeriet, tfn +358 0295 350 126

Annika Rautiainen, ansvarig tjänsteman, konsulära tjänster och administration, Finlands ambassad, Yangon, tfn +95 9 765 415 448