Finlands beskickningar tar inte längre emot eller behandlar vanliga ansökningar om visum och uppehållstillstånd

På grund av coronavirusepidemin tar Finland i likhet med andra Schengenländer inte längre emot vanliga visumansökningar vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen. Detta gäller från och med den 19 mars tills vidare.

Beskickningarna kan efter eget övervägande ta emot och behandla enskilda visumansökningar i undantagsfall, till exempel ansökningar från familjemedlemmar till finska medborgare. De pass som lämnats in tillsammans med visumansökningar som är under behandling returneras, och ansökningarna behandlas inte. Detta gäller inte Ryssland, där alla redan mottagna ansökningar behandlas. Handläggningsavgifterna betalas inte tillbaka.

Mottagandet av ansökningar om uppehållstillstånd avbryts också omedelbart. De ansökningar om uppehållstillstånd som redan har mottagits lämnas i normal ordning vidare till Migri för behandling. Intervjuerna i anslutning till ansökningar om uppehållstillstånd avbryts också tills vidare.

Om tidpunkten när dessa undantagsarrangemang upphör att gälla meddelas senare. Beskickningarna informerar närmare om eventuella landspecifika arrangemang.

Ytterligare information: enhetschef Virpi Kankare, enheten för inreseärenden, tfn +358 295 351 772.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

 

Rättelse 19.3.2020: i rubriken har lagts till ordet beskickningar