Finland inleder tillsammans med 16 OSSE-stater en oberoende expertutredning om brott mot de mänskliga rättigheterna i Belarus

Den 17 september 2020 beslutade de 17 deltagande staterna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE att inleda en utredning om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med presidentvalet i Belarus. Finland är en av initiativtagarna till utredningen.

Utredningen startas inom ramen för OSSE:s Moskvamekanism. Med hjälp av mekanismen kan man undersöka till exempel kränkningar av de mänskliga rättigheterna i OSSE-staterna. 

- Belarus är i egenskap av en OSSE-stat skyldigt att iaktta OSSE:s principer om mänskliga rättigheter. Enligt Finland är det väldigt viktigt att utreda de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som rapporterats i Belarus. Moskvamekanismen erbjuder en oberoende expertutredning om läget. Utifrån mekanismen kan man föra diskussioner med Belarus om nuläget för de mänskliga rättigheterna i landet och särskilt om våldet efter presidentvalet, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Efter expertutredningen sammanställs en rapport som fokuserar på de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som rapporterats före, i samband och efter presidentvalet i Belarus den 9 augusti 2020. Rapporten innehåller slutsatser och åtgärdsrekommendationer. 

Rapporten undersöker påståenden om bland annat förföljelse av politiska motståndare, valfusk, olagliga gripanden och oproportionerligt våld mot fredliga demonstranter. Belarus har möjlighet att kommentera rapporten. 

Utredningsarbetet inleds i slutet av september. Enligt preliminär uppgift ska rapporten publiceras i början av november. 

I arbetet med att starta Moskvamekanismen deltar förutom Finland också Storbritannien, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Förenta staterna, Island, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien och Tjeckien.   Tyskland, Ungern, Italien, Slovenien, Kroatien och Luxemburg har därtill uttryckt sitt stöd för att starta av Moskvamekanismen.

Bakgrund 

Moskvamekanismen är ett verktyg som stärker OSSE:s mänskliga dimension. Den mänskliga dimensionen innefattar arbetet för demokrati och rättsstatsutveckling och tryggandet av de mänskliga och grundläggande rättigheterna. Moskvamekanismen har tillämpats tidigare sju gånger under åren 1992 – 2018. 

Finland har varit med och tillämpat mekanismen också tidigare, senast 2018 när det handlade om de sexuella minoriteternas mänskliga rättigheter i Tjetjenien.  

Moskvamekanismen kan inledas av en OSSE-stat som bedömer att en annan deltagande stat särskilt grovt bryter mot åtagandena i OSSE:s mänskliga dimension. Den behöver stöd från nio andra deltagande stater för att sätta igång mekanismen. 

Moskvamekanismen kan också införas frivilligt, det vill säga att en deltagande stat själv bjuder in tre experter för att göra en bedömning av till exempel misstänkta kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ytterligare information

Politiska avdelningen, enheten för politiska frågor om mänskliga rättighet, enhetschef Tarja Kangaskorte, +358 295 350 292

Politiska avdelningen, enheten för politiska frågor om mänskliga rättighet,  legationsrådet Mari Mäkinen, +358 295 350 130

Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi

Mer information om OSSE 

Mer information om Moskvamekanismen på OSSE:s webbplats (på engelska)