Finland firar 50-år som OECD-medlem

År 2019 firar Finland sitt 50-årsjubileum som medlem av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Finland anslöt sig till OECD den 28 januari 1969. Under de gångna årtiondena har Finland utvecklats från agrarsamhälle till en föregångare inom digitalisering. Med OECD:s hjälp har Finland kunnat jämföra sig med andra medlemsländer och dra nytta av OECD:s rekommendationer. OECD-medlemskapet har också förankrat Finland bland andra länder med marknadsekonomi.

Ylejournalisten Annastiina Heikkilä intervjuar generalsekreterare Àngel Gurría om Finlands 50-åriga medlemskap i OECD.

Idag avviker OECD:s arbetssätt på många sätt från andra internationella organisationers. OECD är en plattform där utvecklade marknadsekonomier kan dela sina erfarenheter av att utveckla sin ekonomi och förvaltning. Vikten av denna typs samarbete växer när ekonomier och samhällen genomgår omfattande strukturella förändringar. För 50 år sedan var till exempel industrialiseringen,  tjänsternas växande roll och digitaliseringens första steg sådana strukturella förändringar.

Nu riktas blickarna mot digitaliseringens följande steg och den fjärde industriella revolutionen. OECD:s betydelse för Finland är av dessa orsaker större under de kommande åren än den varit på länge.
OECD:s generalsekreterare Àngel Gurría besöker Finland den 14–15 mars 2019 för att diskutera dessa frågor. Han är huvudtalare under ett jubileumsseminarium om OECD i Finlandiahuset den 15 mars. 

Läs mer om temaåret på OECD:s webbsida om Finland och följ jubileumsårets händelser på Twitter med hashtagg #Finland50OECD.
 

OECD