Finland och Sverige har anslutit sig till INSTEX

I enlighet med vad vi meddelade tillsammans med fyra andra likasinnade länder i ett gemensamt uttalande den 29 november 2019 har Finland och Sverige anslutit sig till INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) tisdagen den 22 september 2020.

Mera information: Gemensamt uttalande om inträde i INSTEX från Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige

Utrikesministeriet på Twitter: Finland and Sweden have joined INSTEX