Finland värd för Arktiska rådets utrikesministermöte i Rovaniemi

Arktiska rådets elfte ministermöte ordnas i Rovaniemi tisdagen den 7 maj 2019. Finland står värd för mötet och utrikesminister Timo Soini är mötets ordförande.

Finland har varit Arktiska rådets ordförandeland 2017–2019. Under denna period har vi arbetat för att upprätthålla fred, stabilitet och konstruktivt samarbete i den arktiska regionen. Finland har i synnerhet satsat på att stärka det meteorologiska samarbetet, på miljöskydd, till exempel minskade sotutsläpp, på utbildning och på att förbättra kommunikationsförbindelserna. Under sitt ordförandeskap har Finland ökat synligheten för EU:s Arktispolitik och stärkt unionens roll i regionen. Under förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram har Finland förespråkat ökad finansiering till den arktiska regionen.

”Arktis har varit en viktig prioritering under min period som utrikesminister. Regionen är viktig för Finland, både med tanke på ekonomin, klimatet och säkerheten. Regionen har en stor potential, men vi måste kunna ta vara på möjligheterna. Vi har gjort framsteg inom alla de prioriterade områdena under vårt ordförandeskap och Arktispolitikens betydelse i Finlands och EU:s utrikespolitik har ökat. Också av denna orsak är det mycket glädjande att utrikesministrarna från alla Arktiska rådets medlemsstater har meddelat att de deltar i mötet. Jag önskar dem hjärtligt välkomna!” säger utrikesminister Timo Soini.

I samband med mötet träffar minister Soini också sina kolleger enskilt. 

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och USA:s regeringar. Rådets uppgift är att främja samarbetet mellan de arktiska staterna och ursprungsfolken, särskilt i frågor som rör miljöskydd och hållbar utveckling. Arktiska rådet grundades 1996 genom Ottawadeklarationen, som bottnade i den så kallade Rovaniemiprocessen som på initiativ av Finland inleddes 1991 för att hantera arktiska miljöfrågor.

Utrikesministermötet i Rovaniemi avslutar Finlands tvåårsperiod som ordförande i Arktiska rådet. Island tar över ordförandeskapet efter Finland.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis, tfn 050 462 4471

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Arktiska rådet