Finland föreslår att Europeiska kommissionen ger en rekommendation om att upphäva eller återkalla viseringar och meddela inreseförbud

Enligt Finlands förslag ska rekommendationen gå ut på att Schengenländerna samtidigt som de förhindrar inresa för ryska medborgare ska ogiltigförklara eller upphäva dessa personers visum, eller införa inreseförbud för personerna i enlighet med praxis inom Schengenområdet.

Tisdagen den 20 september skickade Finland ett brev till Europeiska kommissionen med förslaget om gemensamma rekommendationer för alla Schengenländer om att upphäva eller återkalla för ryska medborgare beviljade viseringar och att utfärda inreseförbud.  

Om en rysk medborgare får sitt visum upphävt eller ogiltigförklarat och om hen beläggs med ett inreseförbud i Schengen Information System (SIS), kan andra medlemsländer på grund av att personen saknar visum eller har belagts med förbud mot inresa till Schengenområdet, förhindra personens inresa vid sina egna gränser. Detta förhindrar samma personer från att försöka resa in till Schengenområdet via något annat lands gränser eller flygrutter. 

Den 19 september föreslog Finland på EU:s utrikesministermöte att ryska turistvisum borde omfattas av sanktioner. Detta i syfte att stärka EU:s enighet.

Enligt Finland är det viktigt att EU har en gemensam linje i fråga om visumbegränsningar för Ryssland. 
 

Mer information:

  • Jussi Tanner, konsulär chef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 246, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Matti Pitkäniitty, överste, chef för enheten för internationellt samarbete, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 42 11 31, fornamn.efternamn@raja.fi