Finland vice ordförande i internationell demokratiorganisation

Finland har blivit vald till vice ordförande för organisationen International IDEA 2022. IDEA är en av de ledande internationella demokratiorganisationerna. Den utför utredningar och erbjuder experthjälp i cirka 50 länder, bland annat om val och grundlagsprocesser. Organisationen har nyligen publicerat rapporten Global State of Democracy, som utvärderar demokratins tillstånd i världen.

 

International IDEA (Internationella institutet för demokrati och fria val) har en viktig roll i förberedelserna inför det demokratitoppmöte som president Joe Biden ämnar sammankalla. Kanada är IDEA:s ordförande 2022 och Kap Verde är den andra vice ordföranden.

Finland var en av grundande medlemmarna då International IDEA grundades 1995. Riksdagsledamot Hussein al-Taee har valts till organisationens rådgivande expertorgan och styrelse för perioden 2022–2024. Tidigare finska styrelsemedlemmar är Martti Ahtisaari, Harri Holkeri, Sirpa Pietikäinen och Maria Lohela.

 

Ytterligare information:
Rauno Merisaari, ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati, utrikesministeriet, tfn 040 838 2960
Laura Torvinen, ledande sakkunnig, utrikesministeriet, tfn  050 577 2645