Finland har öppnat ett honorärkonsulat i Mosul

Den 18 mars invigdes ett finländskt honorärkonsulat i Mosul av Finlands ambassadör i Irak Vesa Häkkinen och guvernören i provinsen Ninewa Najm al-Jiburi. Finlands honorärkonsulat i Mosul är det första utländska honorärkonsulatet i staden.

I bilden sitter Ambassadör Vesa Häkkinen (i mitten) och Finlands nya honorärkonsul i Mosul Nouri Al-Mosawy (till vänster) och guvernören i provinsen Ninewa Najm Al-Jiburi.
Ambassadör Vesa Häkkinen (i mitten) träffade Finlands nya honorärkonsul i Mosul Nouri Al-Mosawy (till vänster) och guvernören i provinsen Ninewa Najm Al-Jiburi. Bild: Maija Miettinen-Timko

Genom att öppna ett honorärkonsulat i just Mosul vill Finland visa sitt stöd för återuppbyggnaden av Irak. Mosul skadades mycket svårt i terrororganisationen Isis invasion 2014. Striderna för att befria staden avslutades i juli 2017.

Mosul, som ligger vid floden Tigris i nordvästra Irak, är landets näst största stad. Enligt traditionen grundades staden år 641. Mosul är huvudstad i provinsen Ninewa. Honorärkonsulatets verksamhetsområde omfattar hela provinsen.

Honorärkonsuln främjar Finlands och Iraks ekonomiska och kulturella relationer

Finlands honorärkonsul i Mosul heter Nouri Al-Mosawi och har en omfattande kännedom om Irak, Mellanöstern och om det finländska affärslivet. Hans fru Hala Al-Sarraf är chef för den icke-statliga organisationen Iraq Health Access Organization (IHAO). Organisationens byrå ligger i Mosul i samma byggnad som Finlands honorärkonsulat.

Besök i parken al-Yarmouk, en av de platser som iståndsätts av UN Habitat i Mosul. Finland har deltagit i olika FN-projekt i regionen, bland annat genom att finansiera UNMAS minröjning i Mosul. I mitten Finlands nya honorärkonsul Nouri Al-Mosawi. Bild: Vesa Häkkinen

Honorärkonsulns främsta uppgift är att tillsammans med Finlands ambassad i Bagdad främja de handelsekonomiska och kulturella relationerna mellan Finland och Irak, med fokus på honorärkonsulatets verksamhetsområde. Honorärkonsuln deltar i arbetet för att stärka Finlandsbilden i Irak. Honorärkonsuln kan hjälpa finländska företag att få information om den lokala företagskulturen och att finna samarbetspartner. Honorärkonsulatet i Mosul tillhandahåller inte konsulära tjänster.

Honorärkonsulaten kompletterar Finlands utrikesrepresentation

Honorärkonsulaten kompletterar Finlands utrikesrepresentation, som också består av ambassader, generalkonsulat, konsulat och andra beskickningar. Honorärkonsulerna är privatpersoner åtagit sig uppdraget som bisyssla utan lön. Finland har ca 400 honorärkonsulat runt omkring i världen.

Finlands honorärkonsulat i Mosul är det första utländska honorärkonsulatet i staden. Det är även Finlands enda honorärkonsulat i Irak. Finland inrättade ett honorärkonsulat i Bagdad 1956, men det verkade bara i ett par år tills honorärkonsuln gick i landsflykt 1958. Finland och Republiken Irak ingick diplomatiska förbindelser 1959.